Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาภายในประเทศฯ

ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาภายในประเทศฯ

“ประชาสัมพันธ์” เรื่องการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาภายในประเทศ (Student Innovation Challenge Thailand 2018)
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วมประกาวดฯ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ (i-CREATe 2018)

          เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ร่วมส่งข้อเสนอสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เข้าคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศ
เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับนานาชาติ (gSIC 2018) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2018
โดยมีรายละเอียดเอกสารดังแนบ นักเรียน นิสติ และนักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอ/รายงาน ทางโทรสารหมายเลข 02 564 6876 หรือ
E-mail :: sic_thailand@nectec.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 และหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
นายจักรพงศ์ พิพิธภักดี ผู้ประสานงาน (เบอร์โทร 02 564 6900 ต่อ 72039)

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 12

ประชาสัมพันธ์โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 12      บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ทั่วประเทศเข้าประกวดการดำเนินโครงการเพื่อพัมนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยื่นทั้งด้านเศรษฐกิจ …