Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาภายในประเทศฯ

ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาภายในประเทศฯ

“ประชาสัมพันธ์” เรื่องการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาภายในประเทศ (Student Innovation Challenge Thailand 2018)
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วมประกาวดฯ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ (i-CREATe 2018)

          เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ร่วมส่งข้อเสนอสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เข้าคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศ
เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับนานาชาติ (gSIC 2018) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2018
โดยมีรายละเอียดเอกสารดังแนบ นักเรียน นิสติ และนักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอ/รายงาน ทางโทรสารหมายเลข 02 564 6876 หรือ
E-mail :: sic_thailand@nectec.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 และหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
นายจักรพงศ์ พิพิธภักดี ผู้ประสานงาน (เบอร์โทร 02 564 6900 ต่อ 72039)

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์ “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 9

ประชาสัมพันธ์ & …