Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครฯ

About bussara sawangla

Check Also

ประกาศผลการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ผลการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   ดาวน์โหลดประกาศผลการพิจารณาฯ