Breaking News
Home / กิจกรรม / การประชุมผู้แทนสำนักโครงการบูรณาการเพื่อการมีงานทำ
dav

การประชุมผู้แทนสำนักโครงการบูรณาการเพื่อการมีงานทำ

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายสพฐ. เป็นประธานการประชุมผู้แทนสำนัก โครงการบูรณาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคาร สพฐ.2 ชั้น 7 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้แทนจากสำนักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย

  1. สำนักวิชาการและมาตรฐาน
  2. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  3. สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ
  4. สำนักอำนวยการ
  5. หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

About Webmaster

Check Also

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา” ในศตวรรษที่ 21 และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา” ในศตวรรษที่ 21 และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2561 ณ อิงธาร …