Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฯ

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 12

ประชาสัมพันธ์โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 12      บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ทั่วประเทศเข้าประกวดการดำเนินโครงการเพื่อพัมนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยื่นทั้งด้านเศรษฐกิจ …