Breaking News
Home / กิจกรรม / ผอ.สมป. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สพม.เขต 38

ผอ.สมป. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สพม.เขต 38

ผอ.สมป. (น.ส.นงลักษณ์ เรือนทอง) พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมและ
ให้กำลังใจ สพม.เขต 38 และโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
ร่วมกับ
ผอ.สพม. เขต 38 (นายอำนวย อภิชาตตรากูล)
ใน
การเตรียมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
ณ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

 

 

ขอขอบคุณภาพถ่ายและข้อมูลจากประชาสัมพันธ์ สพม.เขต 38

About bussara sawangla

Check Also

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา” ในศตวรรษที่ 21 และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา” ในศตวรรษที่ 21 และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2561 ณ อิงธาร …