Breaking News
Home / กิจกรรม / ผอ.สมป. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สพม.เขต 38

ผอ.สมป. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สพม.เขต 38

ผอ.สมป. (น.ส.นงลักษณ์ เรือนทอง) พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมและ
ให้กำลังใจ สพม.เขต 38 และโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
ร่วมกับ
ผอ.สพม. เขต 38 (นายอำนวย อภิชาตตรากูล)
ใน
การเตรียมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
ณ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

 

 

ขอขอบคุณภาพถ่ายและข้อมูลจากประชาสัมพันธ์ สพม.เขต 38

About bussara sawangla

Check Also

การฝึกอบรมครูแกนนำตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Easter Economic Corridor : EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ (ปัญญาประดิษฐ์ : Artificial Intelligence : AI) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2

การฝึกอบรมครูแก …