Breaking News
Home / กิจกรรม / ผอ.สมป. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สพม.เขต 38

ผอ.สมป. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สพม.เขต 38

ผอ.สมป. (น.ส.นงลักษณ์ เรือนทอง) พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมและ
ให้กำลังใจ สพม.เขต 38 และโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
ร่วมกับ
ผอ.สพม. เขต 38 (นายอำนวย อภิชาตตรากูล)
ใน
การเตรียมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
ณ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

 

 

ขอขอบคุณภาพถ่ายและข้อมูลจากประชาสัมพันธ์ สพม.เขต 38

About bussara sawangla

Check Also

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  ระหว่างวันที่ 18 – 23 กันยายน 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยรองเลขาธิการ กพฐ. (นางสาวอุษณีย์ …