Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

ขอเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอสั้นเข้าประกวด
ในหัวข้อ 
“ศาสตร์พระราชา” กับการป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชน

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

 

About bussara sawangla

Check Also

เอกสารประกอบการประชุมอบรมวิทยากรแกนหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล

รายการเอกสารประกอบการประชุมอบรมวิทยากรแกนหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 4 เอกสาร และ ตารางการประชุมฯ ดังนี้ เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง 2561 แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง 2561 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน …