Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศผลการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศผลการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง ผลการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกา

 

ดาวน์โหลดประกาศผลการพิจารณาฯ

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์ “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 9

ประชาสัมพันธ์ & …