Breaking News
Home / กิจกรรม / มหกรรมการศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ปีการศึกษา 2560”

มหกรรมการศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ปีการศึกษา 2560”

ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์) เป็นประธานเปิด
งานมหกรรม
การศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ปีการศึกษา 2560“
ในวันที่ 4 มกราคม 2561
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ
สพฐ. ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด

About bussara sawangla

Check Also

การฝึกอบรมครูแกนนำตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Easter Economic Corridor : EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ (ปัญญาประดิษฐ์ : Artificial Intelligence : AI) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2

การฝึกอบรมครูแก …