Breaking News
Home / กิจกรรม / มหกรรมการศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ปีการศึกษา 2560”

มหกรรมการศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ปีการศึกษา 2560”

ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์) เป็นประธานเปิด
งานมหกรรม
การศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ปีการศึกษา 2560“
ในวันที่ 4 มกราคม 2561
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ
สพฐ. ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด

About bussara sawangla

Check Also

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา” ในศตวรรษที่ 21 และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา” ในศตวรรษที่ 21 และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2561 ณ อิงธาร …