Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรม International Trade Challenge National Cup 2018

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม International Trade Challenge National Cup 2018

        ประชาสัมพันธ์กิจกรรม International Trade Challenge National Cup 2018 

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม International Trade Challenge National Cup 2018 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ช่วงอายุ 14-19 ปี โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสองภาษา ทั้งเอกชนและรัฐบาล และโรงเรียนสาธิต ภาคภาษาอังกฤษ โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรม one day workshop สอนนักเรียน นักศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 โรงเรียนใดมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามและกรอกใบสมัครส่งไปยังมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ประเทศไทย (JA Thailand) รายละเอียดดังแนบ

About bussara sawangla

Check Also

เอกสารโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดตามลิ้งค์ด้านล่าง โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 รายชื่อโรงเรียนคู่พัฒนา 6 จังหวัด   ขอบคุณค่ะ