Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนโชติ ปาลาศรี ที่ได้รับรางวัล Merit Award ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ ของ Hong Kong International Mathermatics Olympiad 2018

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนโชติ ปาลาศรี ที่ได้รับรางวัล Merit Award ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ ของ Hong Kong International Mathermatics Olympiad 2018

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนโชติ ปาลาศรี ที่ได้รับรางวัล Merit Award
ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ ของ Hong Kong International Mathematics Olympiad 2018

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI – Youth 4

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI – Youth 4 สถาบันการสร้างชาติ (NBI) ได้จัดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเสริมสร้างการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อร่วมสร้างชาติตามบทบาทและศักยภาพของแต่ท่าน พร้อมนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสัมฤทธิ์ผล …