Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวีดีโอ “หนัง (มัน) สั้น แต่รักฉันยาว”

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวีดีโอ “หนัง (มัน) สั้น แต่รักฉันยาว”

โครงการประกวดคลิปวีดีโอ
“หนัง (มัน) สั้น แต่รักฉันยาว: การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,00 บาท

เชิญชวนนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ส่งผลงานคลิปหนังสั้น สื่อสารความเข้าใจ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 

 

***ดาวน์โหลดเอกสารแนบ***

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI – Youth 4

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI – Youth 4 สถาบันการสร้างชาติ (NBI) ได้จัดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเสริมสร้างการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อร่วมสร้างชาติตามบทบาทและศักยภาพของแต่ท่าน พร้อมนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสัมฤทธิ์ผล …