Breaking News
Home / กิจกรรม / กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนครูออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2561 (Partnering Project 2018)

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนครูออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2561 (Partnering Project 2018)

สพฐ.จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนครูออสเตรเลีย
ประจำปีการศึกษา 2561 (Partnering Project 2018)
ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. (นางเบญจลักษณ์  น้ำฟ้า) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน

 

ลิงค์ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม

 

About bussara sawangla

Check Also

ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ความต้องการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

ประชุมปฏิบัติกา …