Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 9

ประชาสัมพันธ์ “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 9

ประชาสัมพันธ์ “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 9

          สำนักงานศาลยุติธรรม โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเยาวชนทั่วไปประเทศ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) หรือเทียบเท่า เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 9
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 27 เมษายน 2562 เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม
ความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็น การศึกษาดูงานศาลยุติธรรม และแนวทางการศึกษาต่อในวิชาชีพกฎหมาย
โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  สำหรับผู้ที่สนใจ
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iprd.coj.go.th และเพจเฟซบุ๊ค
“ค่ายต้นกล้าตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม” หรือ สมัครทางออนไลน์ได้ที่
http://tk.coj.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 0 2513 5627 , 0 2541 2329 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator Season 3

โครงการ GPSC Yo …