Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “อคส. ยุค Thailand 4.0”

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “อคส. ยุค Thailand 4.0”

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี
ในหัวข้อ “อคส. ยุค Thailand 4.0”

องค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ให้แสดงความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ความคิดผ่านการวาดภาพระบายสี รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว

About bussara sawangla

Check Also

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง การส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 – 3 ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมชี้แจง กา …