Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด

การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิ้งค์ด้านล่าง
เอกสารจำนวน 2 ไฟล์
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด
2. แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเครือข่ายส่งเสริมฯ

https://drive.google.com/drive/folders/1hW_nk1zyRYiGuke8xz_jDxgawUvsF6ju?usp=sharing

About bussara sawangla

Check Also

สพฐ. ขอแจ้งชะลอการจัดกิจกรรมอัจฉริยชนคน OBEC (OBEC STAR)

สพฐ. ขอแจ้งชะลอ …