Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมวางแผนและกำหนดรูปแบบการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ครั้งที่ 1/2563

ประชุมวางแผนและกำหนดรูปแบบการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ครั้งที่ 1/2563


ประชุมวางแผนและกำหนดรูปแบบการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC)
ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี
โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
(นายสมศักดิ์ ทองเนียม)
เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้

About bussara sawangla

Check Also

ประกาศ สพฐ. เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิดีโอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ (รอบที่ 1)

ประกาศ สพฐ. เรื …