Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์นวัตกรปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์

ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์นวัตกรปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอประชาสัมพันธ์นักเรียน ครูผู้สอน และโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม OBEC STAR : นวัตกรปัญญาประดิษฐ์ สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์ (AI) ในหัวข้อ “การอบรมออนไลน์นวัตกรปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
ที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 100,000 คน ได้มีโอกาสศึกษาในด้านความรู้เรื่องปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถและจุดประกายความคิด จิตนาการ
ในการนำความรู้ไปต่อยอดอาชีพตามความถนัดของตนเองในอนาคต Link!!! หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง

(สำหรับการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ขอเลื่อนออกไปก่อน และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งบนเว็บไซต์สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย)

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ

ด้วยมูลนิธิพัฒน …