Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ของสำนักงาน ก.พ.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ของสำนักงาน ก.พ.

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2564 ทาง Internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของการประกาศรับสมัครได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, เว็บไซต์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ดาวน์โหลดรายละเอียด

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ

ด้วยมูลนิธิพัฒน …