Breaking News

หนังสือราชการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาติดตามตรวจเยี่ยมฯ (OBECQA)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ติดตาม ตรวจเยี่ยม  และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) คำสั่งติดตาม OBECQA 60 สพป.ประถม สพม.มัธยม

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานมหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานมหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1 (TONNAM Thailand Herb World 2018)      เนื่องจากทางบริษัท ต้นน้ำโฮลดิ้ง จำกัด (SE : Social Enterpeise) เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นประกอบกิจการเพื่อสังคม ได้มีโครงการร่วมกับโรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดงาน “มหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1 TONNAM Thailand Herb World 2018” บนพื้นที่ 50 ไร่ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง …

Read More »

ประกาศผลการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ผลการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   ดาวน์โหลดประกาศผลการพิจารณาฯ

Read More »

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฯ

Read More »

โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ขอเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอสั้นเข้าประกวด ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” กับการป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชน   ดาวน์โหลดเอกสารแนบ โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561  

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย     ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครฯ

Read More »

แจ้งจัดสรรงบประมาณ

January, 2018

  • 9 January

    แจ้งจัดสรรค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. ขอแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รายการดังเอกสารแนบ โดยจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันแล้วเท่านั้น จัดสรรครุภัณฑ์61_แจ้งเขต

    Read More »

August, 2017