Breaking News

หนังสือราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ฯ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรงยุติธรรม เนื่องด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำดำเนินการจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ชิงถ้วยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม ในวันศุกร์ที่ …

Read More »

ทุนการศึกษานักเรียนที่สอบเข้าคณะครุศาสตร์และหรือศึกษาศาสตร์ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ บริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาปี 2560 ตามโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่สอบเข้าคณะครุศาสตร์และหรือศึกษาศาสตร์ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง ให้กับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึดษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์และหรือศึกษาศาสตร์ ที่ทำคณะสอบเข้าได้เป็นอันดับ 1 …

Read More »

แจ้งปรับปรุงเว็บไซต์ สมป. รูปแบบใหม่

เรียนผู้ใช้งานทุกท่าน สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายได้เปลี่ยนแปลงระบบเว็บไซต์ จากเดิม http://secondary.obec.go.th เป็น https://secondary.obec.go.th พร้อมทั้งได้อัพเกรดระบบให้ทันสมัยขึ้นจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ใหม่ ทั้งนี้หากท่านมีความประสงค์จะเข้าเว็บไซต์เก่าเพื่อดูข้อมูลย้อนหลัง สามารถเข้าได้ที่ https://secondary.obec.go.th/home/ โดยเว็บไซต์ดังกล่าวจะปิดให้บริการในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เป้นต้นไป …

Read More »

แจ้งจัดสรรงบประมาณ

January, 2018

  • 9 January

    แจ้งจัดสรรค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. ขอแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รายการดังเอกสารแนบ โดยจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันแล้วเท่านั้น จัดสรรครุภัณฑ์61_แจ้งเขต

    Read More »

August, 2017