Breaking News
Home / ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตั้งใหม่ 20 เขต

แนวทางการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย
“คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)”

มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
 
(ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ  
การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทําแห่งศตวรรษที่ 21
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ
 แนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบการเตรียมความพร้อมอุดมศึกษา
 การจัดการศึกษาโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
 แนวทางการจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

 • slot gacor hari ini
 • slot gacor hari ini
 • slot gacor hari ini
 • situs slot gacor
 • situs slot gacor
 • situs slot gacor
 • link slot gacor
 • link slot gacor
 • link slot gacor
 • slot gacor
 • slot gacor
 • slot gacor
 • slot online
 • slot online
 • slot online
 • situs slot
 • situs slot
 • situs slot
 • gacor slot
 • gacor slot
 • gacor slot
 • situs gacor
 • situs gacor
 • situs gacor
 • situs slot gacor hari ini
 • situs slot gacor hari ini
 • situs slot gacor hari ini
 • situs gacor hari ini
 • situs gacor hari ini
 • situs gacor hari ini
 • slot gacor terpercaya
 • slot gacor terpercaya
 • slot gacor terpercaya
 • situs slot gacor terpercaya
 • situs slot gacor terpercaya
 • situs slot gacor terpercaya
 • slot gacor gampang menang
 • slot gacor gampang menang
 • slot gacor gampang menang
 • slot online terpercaya
 • slot online terpercaya
 • slot online terpercaya
 • situs judi slot
 • situs judi slot
 • situs judi slot
 • agen gacor
 • agen gacor
 • agen gacor
 • daftar slot online
 • daftar slot online
 • daftar slot online
 • situs judi slot online gampang menang
 • situs judi slot online gampang menang
 • situs judi slot online gampang menang
 • situs judi slot online
 • situs judi slot online
 • situs judi slot online
 • situs slot online
 • situs slot online
 • situs slot online
 • link slot gacor hari ini
 • link slot gacor hari ini
 • link slot gacor hari ini
 • situs judi
 • situs judi
 • situs judi
 • slot gacor terbaru
 • slot gacor terbaru
 • slot gacor terbaru
 • slot server luar
 • slot server luar
 • slot server luar
 • daftar situs judi slot online terpercaya
 • daftar situs judi slot online terpercaya
 • daftar situs judi slot online terpercaya
 • slot gacor 2023
 • slot gacor 2023
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor 2023 terpercaya
 • situs slot gacor 2023 terpercaya
 • situs slot gacor 2023 terpercaya
 • slot terpercaya
 • slot terpercaya
 • slot terpercaya
 • situs slot terpercaya
 • situs slot terpercaya
 • situs slot terpercaya
 • judi slot online
 • judi slot online
 • judi slot online
 • game slot
 • game slot
 • game slot
 • slot pragmatic
 • slot pragmatic
 • slot pragmatic
 • daftar slot
 • daftar slot
 • daftar slot
 • online judi
 • online judi
 • online judi
 • indonesia slot
 • indonesia slot
 • indonesia slot
 • link gacor
 • link gacor
 • link gacor
 • link gacor hari ini
 • link gacor hari ini
 • link gacor hari ini
 • slot paling gacor
 • slot paling gacor
 • slot paling gacor
 • game slot online
 • game slot online
 • game slot online
 • situs judi online
 • situs judi online
 • situs judi online
 • situs online
 • situs online
 • situs online