Breaking News
Home / กิจกรรม / รองเลขาธิการ กพฐ. นายณรงค์ แผ้วพลสง ร่วมประชุมขับเคลื่อนองค์กร สมป.

รองเลขาธิการ กพฐ. นายณรงค์ แผ้วพลสง ร่วมประชุมขับเคลื่อนองค์กร สมป.

วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนได้ นำโดย นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดได้ประชุมขับเคลื่อนองค์กรโดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประทานการประชุม ดังกล่าว

About Webmaster

Check Also

การประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน