Breaking News
Home / กิจกรรม / ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย 4.0

ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย 4.0

ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย 4.0
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 **********

About bussara sawangla

Check Also

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินสำหรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ระดับ OBECQA

การประชุมเชิงปฏ …