Breaking News
Home / กิจกรรม / สมป. ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

สมป. ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:EEC) ณ Mountain beach Hotel พัทยา จ.ชลบุรี และบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โดยมี ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “นำเสนอกรอบยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรีและระยอง”

นางวราภรณ์ พฤกษ์ปัญญากุล ข้าราชการบำนาญ บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาสถานศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ดร.วัชระธรรม จอมสืบ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพม.6 บรรยายในหัวข้อ “นำเสนอกรอบยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา”

และ นายณรงค์ เพชรล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและงบประมาณ 1 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย บรรยายในหัวข้อ “กรอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อรองรับระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง)

เรียบเรียง/เอกลักษณ์ ทิมทอง

ภาพ/สิริภา ซื่อสัตย์

About bussara sawangla

Check Also

ผอ.วรพจน์ สิงหราช (ผอ.สมป.) เป็นผู้แทน รมว.ศธ. เป็นประธานเปิดงานค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 14


 • slot gacor hari ini
 • slot gacor hari ini
 • slot gacor hari ini
 • situs slot gacor
 • situs slot gacor
 • situs slot gacor
 • link slot gacor
 • link slot gacor
 • link slot gacor
 • slot gacor
 • slot gacor
 • slot gacor
 • slot online
 • slot online
 • slot online
 • situs slot
 • situs slot
 • situs slot
 • gacor slot
 • gacor slot
 • gacor slot
 • situs gacor
 • situs gacor
 • situs gacor
 • situs slot gacor hari ini
 • situs slot gacor hari ini
 • situs slot gacor hari ini
 • situs gacor hari ini
 • situs gacor hari ini
 • situs gacor hari ini
 • slot gacor terpercaya
 • slot gacor terpercaya
 • slot gacor terpercaya
 • situs slot gacor terpercaya
 • situs slot gacor terpercaya
 • situs slot gacor terpercaya
 • slot gacor gampang menang
 • slot gacor gampang menang
 • slot gacor gampang menang
 • slot online terpercaya
 • slot online terpercaya
 • slot online terpercaya
 • situs judi slot
 • situs judi slot
 • situs judi slot
 • agen gacor
 • agen gacor
 • agen gacor
 • daftar slot online
 • daftar slot online
 • daftar slot online
 • situs judi slot online gampang menang
 • situs judi slot online gampang menang
 • situs judi slot online gampang menang
 • situs judi slot online
 • situs judi slot online
 • situs judi slot online
 • situs slot online
 • situs slot online
 • situs slot online
 • link slot gacor hari ini
 • link slot gacor hari ini
 • link slot gacor hari ini
 • situs judi
 • situs judi
 • situs judi
 • slot gacor terbaru
 • slot gacor terbaru
 • slot gacor terbaru
 • slot server luar
 • slot server luar
 • slot server luar
 • daftar situs judi slot online terpercaya
 • daftar situs judi slot online terpercaya
 • daftar situs judi slot online terpercaya
 • slot gacor 2023
 • slot gacor 2023
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor 2023 terpercaya
 • situs slot gacor 2023 terpercaya
 • situs slot gacor 2023 terpercaya
 • slot terpercaya
 • slot terpercaya
 • slot terpercaya
 • situs slot terpercaya
 • situs slot terpercaya
 • situs slot terpercaya
 • judi slot online
 • judi slot online
 • judi slot online
 • game slot
 • game slot
 • game slot
 • slot pragmatic
 • slot pragmatic
 • slot pragmatic
 • daftar slot
 • daftar slot
 • daftar slot
 • online judi
 • online judi
 • online judi
 • indonesia slot
 • indonesia slot
 • indonesia slot
 • link gacor
 • link gacor
 • link gacor
 • link gacor hari ini
 • link gacor hari ini
 • link gacor hari ini
 • slot paling gacor
 • slot paling gacor
 • slot paling gacor
 • game slot online
 • game slot online
 • game slot online
 • situs judi online
 • situs judi online
 • situs judi online
 • situs online
 • situs online
 • situs online