Breaking News
Home / กิจกรรม / สมป. ชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รุ่นที่ ๓

สมป. ชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รุ่นที่ ๓

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รุ่นที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย กลุ่มส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รุ่นที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาต้นสังกัดและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงเรียนรุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมและตัดสินใจเลือกโปรแกรมที่จะจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย
– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่ดูแลโครงการ จำนวน ๑๓ เขต รวม ๒๖ คน
– โรงเรียนรุ่นที่ ๓ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๔ โรงเรียน รวม ๔๒ คน
– โรงเรียนรุ่นที่ ๑ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔ โรงเรียน รวม ๘ คน

เรียบเรียง/เอกลักษณ์ ทิมทอง
ขอบคุณภาพจาก/facebook fanpage: Education Hub

About bussara sawangla

Check Also

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566


 • slot gacor hari ini
 • slot gacor hari ini
 • slot gacor hari ini
 • situs slot gacor
 • situs slot gacor
 • situs slot gacor
 • link slot gacor
 • link slot gacor
 • link slot gacor
 • slot gacor
 • slot gacor
 • slot gacor
 • slot online
 • slot online
 • slot online
 • situs slot
 • situs slot
 • situs slot
 • gacor slot
 • gacor slot
 • gacor slot
 • situs gacor
 • situs gacor
 • situs gacor
 • situs slot gacor hari ini
 • situs slot gacor hari ini
 • situs slot gacor hari ini
 • situs gacor hari ini
 • situs gacor hari ini
 • situs gacor hari ini
 • slot gacor terpercaya
 • slot gacor terpercaya
 • slot gacor terpercaya
 • situs slot gacor terpercaya
 • situs slot gacor terpercaya
 • situs slot gacor terpercaya
 • slot gacor gampang menang
 • slot gacor gampang menang
 • slot gacor gampang menang
 • slot online terpercaya
 • slot online terpercaya
 • slot online terpercaya
 • situs judi slot
 • situs judi slot
 • situs judi slot
 • agen gacor
 • agen gacor
 • agen gacor
 • daftar slot online
 • daftar slot online
 • daftar slot online
 • situs judi slot online gampang menang
 • situs judi slot online gampang menang
 • situs judi slot online gampang menang
 • situs judi slot online
 • situs judi slot online
 • situs judi slot online
 • situs slot online
 • situs slot online
 • situs slot online
 • link slot gacor hari ini
 • link slot gacor hari ini
 • link slot gacor hari ini
 • situs judi
 • situs judi
 • situs judi
 • slot gacor terbaru
 • slot gacor terbaru
 • slot gacor terbaru
 • slot server luar
 • slot server luar
 • slot server luar
 • daftar situs judi slot online terpercaya
 • daftar situs judi slot online terpercaya
 • daftar situs judi slot online terpercaya
 • slot gacor 2023
 • slot gacor 2023
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor 2023 terpercaya
 • situs slot gacor 2023 terpercaya
 • situs slot gacor 2023 terpercaya
 • slot terpercaya
 • slot terpercaya
 • slot terpercaya
 • situs slot terpercaya
 • situs slot terpercaya
 • situs slot terpercaya
 • judi slot online
 • judi slot online
 • judi slot online
 • game slot
 • game slot
 • game slot
 • slot pragmatic
 • slot pragmatic
 • slot pragmatic
 • daftar slot
 • daftar slot
 • daftar slot
 • online judi
 • online judi
 • online judi
 • indonesia slot
 • indonesia slot
 • indonesia slot
 • link gacor
 • link gacor
 • link gacor
 • link gacor hari ini
 • link gacor hari ini
 • link gacor hari ini
 • slot paling gacor
 • slot paling gacor
 • slot paling gacor
 • game slot online
 • game slot online
 • game slot online
 • situs judi online
 • situs judi online
 • situs judi online
 • situs online
 • situs online
 • situs online