Breaking News
Home / กิจกรรม / การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์เอกสารและจัดทำชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนหลักโรงเรียน ในโครงการมาตรฐานสากล

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์เอกสารและจัดทำชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนหลักโรงเรียน ในโครงการมาตรฐานสากล

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์เอกสารและจัดทำชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนหลักโรงเรียน ในโครงการมาตรฐานสากล
ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

 

About bussara sawangla

Check Also

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

Home / กิจกรรม / การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษามาตรฐานสากลยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษามาตรฐานสากลยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษามาตรฐานสากลยุคไทยแลนด์ 4.0
ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

About bussara sawangla

Check Also

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

Home / กิจกรรม / การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 21 -23 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

About bussara sawangla

Check Also

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566


 • slot gacor hari ini
 • slot gacor hari ini
 • slot gacor hari ini
 • situs slot gacor
 • situs slot gacor
 • situs slot gacor
 • link slot gacor
 • link slot gacor
 • link slot gacor
 • slot gacor
 • slot gacor
 • slot gacor
 • slot online
 • slot online
 • slot online
 • situs slot
 • situs slot
 • situs slot
 • gacor slot
 • gacor slot
 • gacor slot
 • situs gacor
 • situs gacor
 • situs gacor
 • situs slot gacor hari ini
 • situs slot gacor hari ini
 • situs slot gacor hari ini
 • situs gacor hari ini
 • situs gacor hari ini
 • situs gacor hari ini
 • slot gacor terpercaya
 • slot gacor terpercaya
 • slot gacor terpercaya
 • situs slot gacor terpercaya
 • situs slot gacor terpercaya
 • situs slot gacor terpercaya
 • slot gacor gampang menang
 • slot gacor gampang menang
 • slot gacor gampang menang
 • slot online terpercaya
 • slot online terpercaya
 • slot online terpercaya
 • situs judi slot
 • situs judi slot
 • situs judi slot
 • agen gacor
 • agen gacor
 • agen gacor
 • daftar slot online
 • daftar slot online
 • daftar slot online
 • situs judi slot online gampang menang
 • situs judi slot online gampang menang
 • situs judi slot online gampang menang
 • situs judi slot online
 • situs judi slot online
 • situs judi slot online
 • situs slot online
 • situs slot online
 • situs slot online
 • link slot gacor hari ini
 • link slot gacor hari ini
 • link slot gacor hari ini
 • situs judi
 • situs judi
 • situs judi
 • slot gacor terbaru
 • slot gacor terbaru
 • slot gacor terbaru
 • slot server luar
 • slot server luar
 • slot server luar
 • daftar situs judi slot online terpercaya
 • daftar situs judi slot online terpercaya
 • daftar situs judi slot online terpercaya
 • slot gacor 2023
 • slot gacor 2023
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor 2023 terpercaya
 • situs slot gacor 2023 terpercaya
 • situs slot gacor 2023 terpercaya
 • slot terpercaya
 • slot terpercaya
 • slot terpercaya
 • situs slot terpercaya
 • situs slot terpercaya
 • situs slot terpercaya
 • judi slot online
 • judi slot online
 • judi slot online
 • game slot
 • game slot
 • game slot
 • slot pragmatic
 • slot pragmatic
 • slot pragmatic
 • daftar slot
 • daftar slot
 • daftar slot
 • online judi
 • online judi
 • online judi
 • indonesia slot
 • indonesia slot
 • indonesia slot
 • link gacor
 • link gacor
 • link gacor
 • link gacor hari ini
 • link gacor hari ini
 • link gacor hari ini
 • slot paling gacor
 • slot paling gacor
 • slot paling gacor
 • game slot online
 • game slot online
 • game slot online
 • situs judi online
 • situs judi online
 • situs judi online
 • situs online
 • situs online
 • situs online