Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารประกอบการประชุมอบรมวิทยากรแกนหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล

เอกสารประกอบการประชุมอบรมวิทยากรแกนหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล

รายการเอกสารประกอบการประชุมอบรมวิทยากรแกนหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 4 เอกสาร และ ตารางการประชุมฯ ดังนี้

  1. เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง 2561
  2. แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
  3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง 2561
  4. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
  5. ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนหลักโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

หมายเหตุ : สามารถกดดาวน์โหลดเอกสารแนบที่ชื่อรายการเอกสารค่ะ

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์ทุน 2022 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ทุ …