Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ความคืบหน้าของคำสั่งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ

ความคืบหน้าของคำสั่งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ

ความคืบหน้าของคำสั่งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด

  1. เสนอเลขาธิการ กพฐ. ลงนาม จำนวน 48 จังหวัด (เสนอ 15 มกราคม 2562)
  2. รอเสนอเลขาธิการ กพฐ. จำนวน 6 จังหวัด
  3. ไม่ส่งคำสั่งมา สมป. จำนวน 24 จังหวัด

กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
สมป.

About bussara sawangla

Check Also

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง การส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 – 3 ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมชี้แจง กา …