Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ความคืบหน้าของคำสั่งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ

ความคืบหน้าของคำสั่งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ

ความคืบหน้าของคำสั่งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด

  1. เสนอเลขาธิการ กพฐ. ลงนาม จำนวน 48 จังหวัด (เสนอ 15 มกราคม 2562)
  2. รอเสนอเลขาธิการ กพฐ. จำนวน 6 จังหวัด
  3. ไม่ส่งคำสั่งมา สมป. จำนวน 24 จังหวัด

กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
สมป.

About bussara sawangla

Check Also

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 1 ภาคกลาง (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดรายชื่ …