Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ สัมมนา ครูสร้างชาติ กับสถาบันการสร้างชาติ

ประชาสัมพันธ์ สัมมนา ครูสร้างชาติ กับสถาบันการสร้างชาติ

สถาบันการสร้างชาติ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา ครูสร้างชาติ
ในหัวข้อสัมมนา “การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0”
โดย ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จ.สงขลา
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 15.40 น.
ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

About bussara sawangla

Check Also

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง การส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 – 3 ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมชี้แจง กา …