Breaking News
Home / กิจกรรม / พิธีลงนามความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา กับการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน)

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา กับการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน)

สพฐ.ลงนามความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา กับการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) นายสุเทพ ชิตยวงษ์ (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายบุญรักษ์ ยอดเพชร) และนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด (รองกรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน)) ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา กับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน) เพื่อผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน)
โดย สมป. มี นางนวลจันทร์ ปกป้อง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนสำนักเข้าร่วมพิธีฯ

Credit Photo by : FB. โก้ โก้จัง สพฐ

About bussara sawangla

Check Also

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินสำหรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ระดับ OBECQA

การประชุมเชิงปฏ …