Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รก.เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากร สพฐ.

รก.เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากร สพฐ.

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของ สพฐ. ในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคารสพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ผอ.สมป. และคณะบุคลากร สมป. ร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งรับฟังนโยบายการปฏิบัติงานจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator Season 3

โครงการ GPSC Yo …