Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา

การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา

ประชุมเชิงสัมมนาการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา
ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พญาไท กรุงเทพฯ
โดยมีท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายอำนาจ วิชยานุวัติ )
เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้

About bussara sawangla

Check Also

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการอบรมหลักสูตร “รู้เท่าทันภัยพนันผ่านสือ… ความเข้มแข็งที่ได้จากครูสู่นักเรียน”

เนื่องด้วยจากกา …