Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา

การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา

ประชุมเชิงสัมมนาการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา
ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พญาไท กรุงเทพฯ
โดยมีท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายอำนาจ วิชยานุวัติ )
เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์ทุน 2022 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ทุ …