Breaking News
Home / กิจกรรม / สพฐ. รับมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จากบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

สพฐ. รับมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จากบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

ในวันที่ 9 กันยายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 15,332,000 บาท จากนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) พร้อมคณะ โดยมี นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวแทนผู้บริหารและนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

About bussara sawangla

Check Also

ประกาศ สพฐ. เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิดีโอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ (รอบที่ 2)

ประกาศ สพฐ. เรื …