Breaking News
Home / กิจกรรม / ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( นายอัมพร พินะสา )
เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้

About bussara sawangla

Check Also

ประกาศ สพฐ. เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิดีโอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ (รอบที่ 1)

ประกาศ สพฐ. เรื …