Breaking News
Home / กิจกรรม / ประชุมปฎิบัติการจัดทำคู่มือทิศทางเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

ประชุมปฎิบัติการจัดทำคู่มือทิศทางเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

ประชุมปฎิบัติการจัดทำคู่มือทิศทางเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมแซนโมราด้าพัทยา จ.ชลบุรี
โดยมีท่านไพศาล ประทุมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้

About bussara sawangla

Check Also

พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่

พิธีเปิดป้ายสำน …