Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ซึ่งก่อตั้งโดยมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ประสงค์จะรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจะรับสมัครทั้งทางอินเตอร์เน็ต
และสมัครโดยตรง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน จะได้เรียนฟรี อยู่ฟรี และอาหารฟรี จนจบหลักสูตร จุดเน้นของวิทยาลัยอยู่ที่การบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นคนดี ที่เป็นมืออาชีพ มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่เป็นเลิศ ภายใต้คุณลักษณะเช่นนี้ นักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยฯ จึงเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการทั่วไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
โทรศัพท์ 08 8757 2770

About bussara sawangla

Check Also

สพฐ. ขอแจ้งชะลอการจัดกิจกรรมอัจฉริยชนคน OBEC (OBEC STAR)

สพฐ. ขอแจ้งชะลอ …