Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ทุน 2022 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ทุน 2022 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ทุน 2022 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)
ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดการสมัครชิงทุน ประจำปีการศึกษา 2565
2022 Fulbright Teaching Excellence and Achievement  Program (TEA)

มูลนิธการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์)  เปิดรับสมัครชิงทุน 2022 Fulbright Teaching Excellence and Achievement  Program (TEA)  ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหาร ณ สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลาหกสัปดาห์ ช่วงระหว่าง เดือนกันยายน – ตุลาคม 2565  จำนวน 5 ทุน โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ (หรือภาษาต่างประเทศ)  สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงกลุ่มการศึกษาพิเศษ (Special Education) ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
2. ต้องถือสัญชาติไทย
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ด้านการสอน 2 ปีขึ้นไป
5. มีอายุไม่เกิน 50 ปี
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี หรือในระดับสื่อสารได้พอที่จะสามารถทำกิจกรรมทางการศึกษาร่วมกับอาจารย์ชาวอเมริกันได้
7. ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้ลาราชการในช่วงเข้าร่วมกิจกรรมได้

สำหรับผู้สนใจสมัครชิงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกียวกับการสมัครได้ที่เว็บไซต์
มูลนิธการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) http://www.fulbrightthai.org/programs/2022tea/
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์ (ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต)
ภายในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. หรือหากมีข้อสงสัยประการใด
กรุณาติดต่อ คุณสายทิพย์ วอทอง ผู้รับผิดชอบโครงการได้ที่หมายเลข 02 2850581 – 2  ต่อ 107
หรือ ทางจดหมายอีเมล tusef@fulbrightthai.org

About bussara sawangla

Check Also

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง การส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 – 3 ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมชี้แจง กา …