Breaking News
Home / กิจกรรม / การประชุมแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 – 4 (เขตเดิม) ฯ

การประชุมแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 – 4 (เขตเดิม) ฯ

การประชุมแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 – 4 (เขตเดิม)
เพื่อเตรียมเสนอให้เป็นโรงเรียนทางเลือก
ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

About bussara sawangla

Check Also

ประกาศ สพฐ. เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวิดีโอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ (รอบที่ 2)

ประกาศ สพฐ. เรื …