Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ไฟล์เอกสารและแบบประเมินความพึงพอใจ การประชุมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินและพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ไฟล์เอกสารและแบบประเมินความพึงพอใจ การประชุมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินและพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ไฟล์เอกสารและแบบประเมินความพึงพอใจ
การประชุมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินและพัสดุ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ สพม.1

ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมฯ การเงินและพัสดุ (สพม.)

แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมฯ การเงินและพัสดุ (สพม.)

About bussara sawangla

Check Also

สพฐ. ขอแจ้งชะลอการจัดกิจกรรมอัจฉริยชนคน OBEC (OBEC STAR)

สพฐ. ขอแจ้งชะลอ …