Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารประกอบการประชุมออนไลน์การดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา

เอกสารประกอบการประชุมออนไลน์การดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา

การประชุมออนไลน์การดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ZOOM MEETING)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ

รายละเอียด OBEC Online พร้อมลิงค์

-QR code ยืนยันข้อมูลประธานเครือข่ายฯ

About bussara sawangla

Check Also

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง การส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 – 3 ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมชี้แจง กา …