Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน OBEC Online สพฐ. วิถีใหม่ เพื่อเด็กไทยเท่าเทียมทัน

ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน OBEC Online สพฐ. วิถีใหม่ เพื่อเด็กไทยเท่าเทียมทัน

ดาวน์โหลดหนังสือ ศธ 04229/400 ลว 17 มิ.ย. 64 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน OBEC Online สพฐ. วิถีใหม่ เพื่อเด็กไทยเท่าเทียมทัน

About bussara sawangla

Check Also

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง การส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 – 3 ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมชี้แจง กา …