Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ. ขอแจ้งชะลอการจัดกิจกรรมอัจฉริยชนคน OBEC (OBEC STAR)

สพฐ. ขอแจ้งชะลอการจัดกิจกรรมอัจฉริยชนคน OBEC (OBEC STAR)

สพฐ. ขอแจ้งชะลอการจัดกิจกรรมอัจฉริยชนคน OBEC (OBEC STAR)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤต
จึงชะลอการจัดกิจกรรม OBEC Young Creative Chef Competition (สุดยอดเชฟนักคิด สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์) และกิจกรรม OBEC STAR : นวัตกรปัญญาประดิษฐ์ สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์ (AI) ออกไปก่อน หากมีความคืบหน้า
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งบนเว็บไซต์สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ

ด้วยมูลนิธิพัฒน …