Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง การส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 – 3 ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง การส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 – 3 ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมชี้แจง การส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 – 3 ในโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ดาน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกอบการประชุมฯ

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ของสำนักงาน ก.พ.

ด้วยสำนักงานคณะ …