Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ

ด้วยมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี (พวส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีและประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้รับการศึกษาในวิชาชีพตามความต้องการ ส่งเสริมให้มีงานทำ มูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี (พวส.) จึงร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพผ่าน Social Media Online โดยส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อการสอนวิชาชีพผ่านสื่ออนไลน์ เพื่อส่งเข้าประกวดชิงเงินรางวัล โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ตลอดจนสามารถนำสื่อการสอนวิชาชีพดังกล่าวไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไปให้เข้าถึงอาชีพได้อย่างทั่วถึง

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page มูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฯ

About bussara sawangla

Check Also

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 1 ภาคกลาง (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดรายชื่ …