Breaking News
Home / กิจกรรม / ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาฯ (จำนวน 4 รุ่น)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาฯ (จำนวน 4 รุ่น)

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา “การจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)” จำนวน 4 รุ่น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาฯ จำนวน 4 รุ่น

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

หมายเหตุ : ในการค้นหารายชื่อ ท่านสามารถใช้วิธีการดังนี้
1. ดาว์นโหลดไฟล์ “รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรม” ในแต่ละภาค
2. กดปุ่ม Ctrl + F
3. พิมพ์ชื่อ-สกุล ที่ทำการลงทะเบียน เพื่อค้นหารายชื่อAbout bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี 2566 ของสำนักงาน ก.พ.

ดาวน์โหลดหนังสื …