Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมค่าย EEC Innovation Youth Camp ด้านการแพทย์และสุขภาพ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่ EEC

กิจกรรมค่าย EEC Innovation Youth Camp ด้านการแพทย์และสุขภาพ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่ EEC

กิจกรรมค่าย EEC Innovation Youth Camp ด้านการแพทย์และสุขภาพ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่ EEC

ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดยฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ กับสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน และครูผู้สอน ได้เห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและนวัตกรรมต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยปูความรู้พื้นฐานให้มีความรู้ความเข้าใจด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEAM) และเตรียมกำลังคนให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor : EEC
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 18 โรงเรียน ประกอบด้วย นักเรียน 142 คน และครูผู้สอน 18 คน รวมจำนวน 160 คน มี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติกล่าวเปิดพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา

การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ สวทช.

About bussara sawangla

Check Also

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย


 • slot gacor hari ini
 • slot gacor hari ini
 • slot gacor hari ini
 • situs slot gacor
 • situs slot gacor
 • situs slot gacor
 • link slot gacor
 • link slot gacor
 • link slot gacor
 • slot gacor
 • slot gacor
 • slot gacor
 • slot online
 • slot online
 • slot online
 • situs slot
 • situs slot
 • situs slot
 • gacor slot
 • gacor slot
 • gacor slot
 • situs gacor
 • situs gacor
 • situs gacor
 • situs slot gacor hari ini
 • situs slot gacor hari ini
 • situs slot gacor hari ini
 • situs gacor hari ini
 • situs gacor hari ini
 • situs gacor hari ini
 • slot gacor terpercaya
 • slot gacor terpercaya
 • slot gacor terpercaya
 • situs slot gacor terpercaya
 • situs slot gacor terpercaya
 • situs slot gacor terpercaya
 • slot gacor gampang menang
 • slot gacor gampang menang
 • slot gacor gampang menang
 • slot online terpercaya
 • slot online terpercaya
 • slot online terpercaya
 • situs judi slot
 • situs judi slot
 • situs judi slot
 • agen gacor
 • agen gacor
 • agen gacor
 • daftar slot online
 • daftar slot online
 • daftar slot online
 • situs judi slot online gampang menang
 • situs judi slot online gampang menang
 • situs judi slot online gampang menang
 • situs judi slot online
 • situs judi slot online
 • situs judi slot online
 • situs slot online
 • situs slot online
 • situs slot online
 • link slot gacor hari ini
 • link slot gacor hari ini
 • link slot gacor hari ini
 • situs judi
 • situs judi
 • situs judi
 • slot gacor terbaru
 • slot gacor terbaru
 • slot gacor terbaru
 • slot server luar
 • slot server luar
 • slot server luar
 • daftar situs judi slot online terpercaya
 • daftar situs judi slot online terpercaya
 • daftar situs judi slot online terpercaya
 • slot gacor 2023
 • slot gacor 2023
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor 2023 terpercaya
 • situs slot gacor 2023 terpercaya
 • situs slot gacor 2023 terpercaya
 • slot terpercaya
 • slot terpercaya
 • slot terpercaya
 • situs slot terpercaya
 • situs slot terpercaya
 • situs slot terpercaya
 • judi slot online
 • judi slot online
 • judi slot online
 • game slot
 • game slot
 • game slot
 • slot pragmatic
 • slot pragmatic
 • slot pragmatic
 • daftar slot
 • daftar slot
 • daftar slot
 • online judi
 • online judi
 • online judi
 • indonesia slot
 • indonesia slot
 • indonesia slot
 • link gacor
 • link gacor
 • link gacor
 • link gacor hari ini
 • link gacor hari ini
 • link gacor hari ini
 • slot paling gacor
 • slot paling gacor
 • slot paling gacor
 • game slot online
 • game slot online
 • game slot online
 • situs judi online
 • situs judi online
 • situs judi online
 • situs online
 • situs online
 • situs online