Breaking News
Home / กิจกรรม / การจัดประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

การจัดประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา


รูปภาพบรรยากาศภายในงานประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา (เพิ่มเติม)

About bussara sawangla

Check Also

วิดีโอการประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ของ สบม. (SESA) เพื่อดำเนินการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)”

วิดีโอการประชุม …