Breaking News
Home / bussara sawangla (page 13)

bussara sawangla

กิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ( Thailand Education Hub OBEC Academic Festival 2017)

ผอ.สมป. และบุคลากร สมป. ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒน …

Read More »

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ฯ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับม …

Read More »

การจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ …

Read More »

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษามัธยมศึก …

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฐมนิเทศครูออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฐมนิเทศครูออสเตรเลีย ที่ …

Read More »

ประชุมการใช้คู่มือการติดตามและประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2559

การประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้คู่มือกา …

Read More »