Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช่หนังสือราชการ

คู่มือการเข้าใช้งานระบบระดับกลุ่มจังหวัด

คู่มือการสมัครผู้ใช้งานกลุ่มจังหวัด คู่มือการใช้งา …

Read More »

แจ้งเกี่ยวกับขั้นตอนการกำหนด username และ password ให้กับคณะกรรมการฯ ระดับเครือข่ายและการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาฯ

เรียน ผอ.สพม. ทุกเขตพื้นที่ และประธานเครือข่ายฯ ทุ …

Read More »

ผลการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ในกลุ่มนำร่อง ระดับ 2 ดาว

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร– สพม.ชลบุรี ระยอง– …

Read More »

คู่มือการเข้ากรอกข้อมูลการค้นหาความโดดเด่นเด่นของสถานศึกษา

ดาวน์โหลดคู่มือการเข้ากรอกข้อมูลการค้นหาความโดดเด่ …

Read More »

ไฟล์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อ วีดิทัศน์เชิงสารคดี” ครั้งที่ 1 การเขียนบทสารคดีเอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การผล …

Read More »

เอกสารประกอบการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)”

แนวทางการขับเคลื่อนการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษา …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อ วีดิทัศน์เชิงสารคดี” ครั้งที่ 1 การเขียนบทสารคดี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อ วีดิทัศน์เชิง …

Read More »