Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 4)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช่หนังสือราชการ

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเห …

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาภายในประเทศฯ

“ประชาสัมพันธ์” เรื่องการประกวดสิ่งประ …

Read More »

ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการโต้วาทีฯ

ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการโต้วาทีสิ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ฯ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับม …

Read More »

หนังสือมาตรฐานการปฏิบัติงานมัธยมศึกษา ๒๕๕๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๐)

ดาวน์โหลด หนังสือมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยม …

Read More »

ทุนการศึกษานักเรียนที่สอบเข้าคณะครุศาสตร์และหรือศึกษาศาสตร์ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ บริษัท โอ.พี. เนเชอร …

Read More »